Tuesday, January 31, 2012

वाग्देवीस...

जरी आज अनावर झोप, परत ती खेप, लेखणी हाती
अन्यथा घडावे पाप, भरावे माप, सुटे सांगाती

हा कसा गडे तव हट्ट, घातला घाट, नव्या कवितेचा
किती किती जुळवले शब्द, घातले वाद, सोडवित पेचा

परि जुळून नाही येत, एकही नीट, ओळ ती साधी
कागदा लागला ढीग, शाईचे ओघ, वाचती यादी

अस्वस्थ जाहला आज, तुम्ही कविराज, उतरली बाधा
का रुसले सारे शब्द, न ये प्रतिसाद एकही साधा

पांगला अता अभिमान, उतरली शान, फुकाची माझी
किती अजून मी वैतागू, आणि तव मागू, क्षमा गे आजी?

- स्वानंद

2 comments:

श्रिया (मोनिका) said...

तुझी काव्यलेखन शैली आवडते स्वानंद...वाचताना एक ठेका असतो कवितेला असे वाटते....आणि पुढे पुढे उत्सुकता वाढत जाते...सुंदर आहे कविता!!

Sakhi said...

अस्वस्थ जाहला आज, तुम्ही कविराज, उतरली बाधा...

खरेच... हि अशी अवस्था बऱ्याचदा अनुभवास येते न :D