Friday, September 24, 2010

अंत

स्पंदने डोळ्यात | सांडला नि:श्वास |
संपला प्रवास | दिगंताचा ||

थांबले ना थोडे | प्राण हे उडाले |
दु:खात बुडाले | घरदार ||

एकटा चालला | सोडूनी सोयरे |
साथ फक्त उरे | पावकाची ||

शांतवी शेवटी | माता गोदावरी |
नात्यांची उधारी | पुरी फिटे ||

'स्वानंदा' तू जाण | नश्वर जगाला |
आणि शाश्वताला | चित्ती धरी ||

No comments: